ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

013 ПОЧАТКОВА ОСВІТА ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ

Дисципліни обов'язкового  циклу

Програми практики

Дисципліни вибіркового циклу

Анотації до дисциплін спеціальності 013 Початкова освіта