ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ  ДИСЦИПЛІН З СПЕЦІАЛЬНОСТІ
053 ПСИХОЛОГІЯ
ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ

Програми практики

Програма підготовки до комплексного кваліфікаційного іспиту 

Анотації до дисциплін спеціальності 053  Психологія