ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

053 ПСИХОЛОГІЯ

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ

Магістри

Програми практики