Кваліфікаційні (магістерські) роботи, 
спеціальність 053м "Психологія" 

Кваліфікаційні (магістерські) роботи,
спеціальність 013 "Початкова освіта" 

Квалификационные (бакалаврские) работы,
специальность 053 "Психология"