Історія інститута

1995 р. – вищій навчальний заклад почав свою діятельність спочатку як Єврейське жіноче педагогічне училище, пізніше (у 2003 р.) – Жіночий педагогічний коледж «Бейт–Хана». Він заснований Всеукраїнським єврейським благодійним культурно-просвітницьким фондом «Ор-Авнер «Хабад Любавич» і є  недержавним вищим учбовим закладом ІІ рівня акредитації. У витоків створення «Бейт-Хани» стояли голова Фонду «Ор-Авнер «Хабад Любавич» пан Леві Леваев, президент інституту, голова Ради Федерації єврейських громад України рав Меїр Стамблер, головний рабин Дніпропетровської єврейської громади г-н Шмуэль Камінецький. Першим директором Єврейського жіночого педагогічного училища став Карл Веніамінович Бляхер.

Урочиста церемонія відкриття  училища відбулася у вересні 1995 року. Честь розрізання стрічки на відкритті внз була надана шанованій пані  Хані Леваївой, матері засновника Фонду «Ор-Авнер Хабад Любавіч» чиє благословенне ім'я до цього  дня носить «Бейт-Хана».

1997 р. – перший випуск з 40 молодих педагогів для єврейських етнонаціональних шкіл і дитячих садів.

1998 р. – коледж отримав ліцензію для підготовки музичних керівників дитячих садів за фахом 5.020207 «Музична педагогіка і виховання».

1999 р. – на базі Жіночого педагогічного училища «Бейт-Хана» був створений Освітній Ресурсний Центр (ОРЦ) для дітей, які мають розумові і фізичні недоліки, особливі потреби і потреби в соціальній адаптації.

2000 р. – за підтримки Всесвітнього союзу ОRТ відкрит Центр інформаційних технологій.

2003 р. – Жіноче  педагогічне  училище «Бет-Хана» перейменоване в Жінсочий педагогічний коледж. Вищий  учбовий заклад стає не лише навчально -методичним центром для більшості єврейських освітніх установ України, але також джерелом педагогічних  кадрів для системи єврейської освіти України і  СНД.

2004 р. – за ініціативою колуеджу і за сприяння Федерації єврейських громад України був заснований масштабний освітній проект,який дістав назву «Беяхад» (у пер. з івриту – «разом»). Мета проекту – закласти основу для якісного зростання рівня педагогів в системі єврейської освіти шляхом підвищення кваліфікації фахівців.

2005 р. – з метою впровадження ступінчастої підготовки фахівців був створений учбовий -науково -виробничий  комплекс «Кримський державний гуманітарній університет – Жіночий педагогічний коледж «Бет-Хана». Таким чином, ідея ступінчастого утворення  на вищих освітньо-кваліфікаційних рівнях (бакалавр,спеціаліст,магістр) для випускників коледжу отримала  в цьому комплексі .

2007–2008 рр. – в Жіночому педагогічному коледжі «Бейт-Хана» відбувалися важливі зміни  відносно переходу на новий зміст освіти шляхом впровадження державних стандартів вищої освіти, рейтингової системи контролю якості навчання, введення кредитно-модульної системи в учбовий процес.

2007 р. – коледж отримав ліцензію на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня  «бакалавр» за спеціальностями  6.010101 «Дошкільна освіта» і  6.010102 «Початкова освіта».

2010 р. – «Бейт-Хана» успішно пройшла державну акредитацію і підтвердила ліцензию, що надає  право на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальностям 6.010101 «Дошкільна освіта» і 6.010102 «Початкова освіта». В цей же рік  коледж урочисто випустив перший потік бакалаврів.

2010–2011рр. – здійснено набір  набір на перший курс заочного відділення «Бейт-Хани» за  програмою підвищення кваліфікації для чоловічої групи педагогів .

2011 р. – отримані ліцензії на підготовку іноземних громадян за базовими спеціальностями, а також на підготовку іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади України. В цьому ж році Жіночий педагогічний коледж «Бейт-Хана» був перетворений  в Вищий навчальний  заклад «Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана», отримавши більш високий статус і перспективи подальшого розвитку.

2013 р. – в інституті відбулося ліцензування підготовки бакалаврів за спеціальностями 6.030103 «Практична психологія», 6.030504 «Економіка підприємства», підготовки громадян України до всупу і вищі начальні  заклади.

2014 р. – в інституті відбувся Всеукраїнський науково -практичний  семінар для працівників єврейських обсвітніх уствнов на тему «Сучасна єврейська школа: традиції, інніовації, перспективи».До цієї події був приурочений і перший випуск науково – практичного журналу «Єврейське знання».

2016 р. освітня діятельність охопила такі напрямки і спеціальності, за якими здійснювався випуск фахівців:

012 «Дошкільна освіта» (в структурному підрозділі Гуманітарний коледж);

013 «Початкова освіта» (в структурному підрозділі Гуманітарний коледж);

012 «Дошкільна освіта»;

013 «Початкова освіта»;

053 «Психологія»;

051 «Економіка»;

підготовка громадян Україны до вступу у вищі навчальні заклади;

підготовка іноземних  громадян  довступу у вищі  навчальні заклади;

підготовка іноземних громадян за акредитованими спеціальностями.

За роки работи «Бейт-Хани» було випущено більше 800 студенток, які працюють в 127 єврейських школах і дитячих садах в 67 містах каїн СНД, а також в країнах далекого зарубіжжя (Європи, Ізраїлю, США, Канади, Австралії).

Карл Веніаминович 
Бляхер
Директор єврейського жіночого педагогічного училища 
з 01.09.1995 р. - по 21.06.1999 р.
Тамара Григорівна 
Ольшаницька
В.о. директора 
Жіночого педагогічного 
коледжу «Бет–Хана»
з 20.08.1999 р.- по 14.06.2011 р.
Станіслав Володимирович
Сапожников  
Директор
Жіночого педагогічного 
коледжу «Бет–Хана»
з 14.03.2011 р.-по 29.08.2012 р.
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

Ми на зв'язку

Адреса

© 2017 Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут "Бейт-Хана"

Телефон: +38 (056) 717-70-34 

Email: office@bethana.org.ua

Пл. Успенська, 5, м. Дніпро, 49000, Україна