Кафедра гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Головним завданням кафедри гуманітарної та соціально-економічної підготовки є організаційне, педагогічне, методичне та наукове забезпечення реалізації підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою Економіка (спеціальність 051 Економіка) формування у претендентів вищої освіти з усіх спеціальностей професійних і загальних компетенцій, світогляду громадянської позиції, толерантності; виховання національної самосвідомості; формування мовленнєвої компетентності (український, іврит, англійська) та культури мови, як складової професійної компетентності. Окремим завданням кафедри є підготовка і проведення науково-практичних конференцій, підготовка до друку фахового видання інституту «Збірник наукових праць. Сучасні дослідження з педагогіки і психології »

Основні дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра

Іноземна мова

Дитяча література

Етика і естетика

Єврейська дитяча література

Історія української культури

Культура мовлення та виразне читання Зарубіжна література

Українська література

Українська мова

Історія єврейського народу

Демографія

Політологія

Соціологія

Практикум з іноземної мови для дослідників

Економіка Вступ до спеціальності

Основи педагогічної творчості Історія України

Всесвітня історія

Філософія

Законодавче та нормативно-правове регулювання охорони дитинства в Україні

Основи конституційного права

Мамчич Інна Петрівна.jpg

Інна Мамчич

Кандидат філологічних наук, доцент

Виноградов Генадій Миколайович.jpg

Геннадій Виноградов

Кандидат історичних наук

%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%

Марина Мухіна

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Зеркаль.PNG

Інна Зеркаль

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Королева.PNG

Лариса Корольова

Спеціаліст вищої

категорії

Федоренко.jpg

Ірина Федоренко

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист