Кафедра педагогіки та психології

Головним завданням кафедри педагогіки і психології є організаційне, педагогічне, методичне та наукове забезпечення реалізації підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти за освітньо-професійними програмами Початкову освіту (спеціальність 013 Початкову освіту) і Психологія (спеціальність 053 психологія), а також першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта (спеціальність 012 Дошкільна освіта).

В процесі навчання претенденти повинні бути підготовленими до вирішення професійних завдань в галузі дошкільної та початкової освіти та психології, а також науково-дослідної діяльності в галузі педагогіки і психології; проектування, організації, реалізації та оцінці результатів професійної діяльності та наукового дослідження у сфері дошкільної, початкової освіти та психології з використанням сучасних методів науки, а також інформаційних та інноваційних технологій; організації взаємодії з колегами, взаємодії з соціальними партнерами, в тому числі з іноземними, пошук нових соціальних партнерів; використання наявних можливостей середовища і проектування нових умов, в тому числі інформаційних, для вирішення професійних і науково-дослідних завдань; здійсненню професійного та особистісного самоосвіти, проектування подальшого освітнього маршруту і професійної кар'єри, участі в дослідно-експериментальній роботі.

На базі кафедри педагогіки і психології проводяться лекції в соціально-освітньому проекті "Університет батьківського освіти".

Основні дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра педагогіки і психології:

Психология (общая)

Психология детская

Психосоматика

Педагогика

Психологическая диагностика

Психология детского творчества

Педагогическое творчество

Методика преподавания психологии

Дифференцированная психология

Экспериментальная психология

Возрастная психология

Педагогическая психология

Социальная психология

Сравнительная психология,

Методологические и теоретические проблемы психологии 

Психология спорта 

Психология управления 

Основы психологического консультирования 

Психология кризисных состояний

Теория и методика музыкального воспитания

Психология личности 

Нейропсихология 

Этнопсихология 

Психология творческой деятельности 

Основы психотерапии 

Гендерная психология

Психология кадровой деятельности

Психология девиантного поведения

Основы инклюзивного обучения

Возрастная психология

Основы психодиагностики

Педагогическая психология

Общие основы педагогики

Теория и методика воспитания

Дидактика

Педагогические технологии в начальной школе

Школоведение

История педагогики

Основы педагогического творчества

Основы педагогических исследований

Инклюзивное образование

У штаті науково-педагогічного колективу 15 осіб, з них:

- 5 професорів, доцентів;

- 5 кандидатів наук;

- 2 викладача вищої категорії, викладач-методист;

- 1 викладач I-ї категорії;

- 2 викладача II-ї категорії;

Олександр Самойлов

Завідувач кафедри, доктор психологічних наук, доцент

Елеонора Гершон

Заступник завідуючого

Станіслав Сапожников

Доктор педагогічних наук, професор

Анатолій Самодрин

Проректор з науки,

доктор педагогічних наук, доцент

Ріма Аронова

кандидат педагогічних

наук, доцент

Олена Овчаренко

Кандидат педагогічних наук

Віра Катерна

викладач

Любов Головіна

викладач

Світлана Бабич

кандидат психологічних

наук

Оксана Базилевская

кандидат педагогічних

наук

Дар'я Баркова

Спеціаліст II-й

категорії

Наталя Бакуліна

Кандидат педагогічних наук

Олександра Шиман

Кандидат педагогічних наук

Микола Ярошко

Кандидат психологічних наук, доцент

Ганна Колінец

Кандидат психологічних наук, доцент

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

Ми на зв'язку

Адреса

© 2017 Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут "Бейт-Хана"

Телефон: +38 (056) 717-70-34 

Email: office@bethana.org.ua

Пл. Успенська, 5, м. Дніпро, 49000, Україна