Кафедра педагогіки та психології

  Основним завданням кафедри педагогіки і психології є організаційне, педагогічне, методичне та наукове забезпечення реалізації підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти за освітньо-професійними програмами Початкова освіта (спеціальність 013 Початкова освіта) і Психологія (спеціальність 053 Психологія), а також першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта (спеціальність 012 Дошкільна освіта).

  Навчання на кафедрі готує здобувачів вищої освіти до виконання професійних завдань у галузі дошкільної та початкової освіти і психології, а також науково-дослідної діяльності в галузі педагогіки і психології, до проєктування, організації, реалізації та оцінки результатів професійної діяльності та наукового дослідження в галузі дошкільної, початкової освіти та психології на підставі сучасних методів науки із застосуванням інформаційних та інноваційних технологій; до організації взаємодії з колегами, з соціальними партнерами, зокрема й іноземними, до пошуку нових соціальних партнерів. Здобувачі повинні навчитися використовувати наявні можливості середовища і проектувати нові для виконання професійних і науково-дослідних завдань; опановувати шляхи професійної та особистісної самоосвіти, проектувати подальший освітній маршрут і професійну карʼєру, участь у дослідно-експериментальній роботі.

  На базі кафедри педагогіки і психології проводяться лекції в соціально-освітньому проєкті «Університет батьківського освіти».

 

Основні дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра 

 

Психологія (загальна)

Психологія дитяча

Психосоматика

Педагогіка

Психологічна діагностика

Психологія дитячої творчості

Педагогічна творчість

Методика викладання психології

Диференційна психологія

Експериментальна психологія

Вікова психологія

Педагогічна психологія

Соціальна психологія

Порівняльна психологія

Методологічні і теоретичні проблеми психології

Психологія спорту

Психологія управління

Основи психологічного консультування

Психологія кризових станів

Теорія і методика музичного виховання

 

 

Психологія особистості

Нейропсихологія

Етнопсихологія

Психологія творчої діяльності

Основи психотерапії

Гендерна психологія

Психологія кадрової діяльності

Психологія девіантної поведінки

Основи інклюзивного навчання

Вікова психологія

Основи психодіагностики

Загальні основи педагогіки

Теорія і методика виховання

Дидактика

Педагогічні технології в початковій школі

Школознавство

Історія педагогіки

Основи педагогічної творчості

Основи педагогічних досліджень

Інклюзивна освіта

 

Серед 15 осіб науково-педагогічного колективу

– 5 професорів, доцентів

– 5 кандидатів наук

– 2 викладачі вищої категорії, викладач-методист

– 1 викладач I категорії

– 2 викладачі II категорії

Самойлов.PNG

Олександр Самойлов

Завідувач кафедри, доктор психологічних наук, доцент

Гершон.PNG

Елеонора Гершон
Заступниця завідувача кафедри

Сапожников.PNG

Станіслав Сапожников

Доктор педагогічних наук, професор

Самодрин.PNG

Анатолій Самодрин

Проректор з науки,

доктор педагогічних наук, доцент

Аронова1.PNG
Овчаренко.PNG

Ріма Аронова
Ректорка
ПУ "ЗВО "МГПІ "Бейт-Хана", кандидатка педагогічних 
наук

Олена Овчаренко
Кандидатка педагогічних наук

Катерная.PNG

Віра Катерна
Спеціалістка вищої категорії, викладачка-методист

Бакуліна Наталія Валеріївна.jpg

Наталя Бакуліна
Кандидатка педагогічних наук

Баркова.PNG

Світлана Бабич
кандидатка
психологічних 
наук

Оксана Базилевская
кандидатка
педагогічних 
наук

Дар'я Баркова
Спеціалістка II категорії

Ганна Колінец
Кандидатка психологічних наук, доцент

Шиман Олександра Іванівна.jpg

Олександра Шиман
Кандидатка
педагогічних наук

Ярошко Микола Миколайович.jpg

Микола Ярошко

Кандидат психологічних наук, доцент