Кафедра педагогіки та психології

  Основним завданням кафедри педагогіки і психології є організаційне, педагогічне, методичне та наукове забезпечення реалізації підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти за освітньо-професійними програмами Початкова освіта (спеціальність 013 Початкова освіта) і Психологія (спеціальність 053 Психологія), а також першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта (спеціальність 012 Дошкільна освіта).

  Навчання на кафедрі готує здобувачів вищої освіти до виконання професійних завдань у галузі дошкільної та початкової освіти і психології, а також науково-дослідної діяльності в галузі педагогіки і психології, до проєктування, організації, реалізації та оцінки результатів професійної діяльності та наукового дослідження в галузі дошкільної, початкової освіти та психології на підставі сучасних методів науки із застосуванням інформаційних та інноваційних технологій; до організації взаємодії з колегами, з соціальними партнерами, зокрема й іноземними, до пошуку нових соціальних партнерів. Здобувачі повинні навчитися використовувати наявні можливості середовища і проектувати нові для виконання професійних і науково-дослідних завдань; опановувати шляхи професійної та особистісної самоосвіти, проектувати подальший освітній маршрут і професійну карʼєру, участь у дослідно-експериментальній роботі.

  На базі кафедри педагогіки і психології проводяться лекції в соціально-освітньому проєкті «Університет батьківського освіти».

 

Основні дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра 

 

Психологія (загальна)

Психологія дитяча

Психосоматика

Педагогіка

Психологічна діагностика

Психологія дитячої творчості

Педагогічна творчість

Методика викладання психології

Диференційна психологія

Експериментальна психологія

Вікова психологія

Педагогічна психологія

Соціальна психологія

Порівняльна психологія

Методологічні і теоретичні проблеми психології

Психологія спорту

Психологія управління

Основи психологічного консультування

Психологія кризових станів

Теорія і методика музичного виховання

 

 

Психологія особистості

Нейропсихологія

Етнопсихологія

Психологія творчої діяльності

Основи психотерапії

Гендерна психологія

Психологія кадрової діяльності

Психологія девіантної поведінки

Основи інклюзивного навчання

Вікова психологія

Основи психодіагностики

Загальні основи педагогіки

Теорія і методика виховання

Дидактика

Педагогічні технології в початковій школі

Школознавство

Історія педагогіки

Основи педагогічної творчості

Основи педагогічних досліджень

Інклюзивна освіта

 

Серед 15 осіб науково-педагогічного колективу

– 5 професорів, доцентів

– 5 кандидатів наук

– 2 викладачі вищої категорії, викладач-методист

– 1 викладач I категорії

– 2 викладачі II категорії

Сапожников.PNG
Гершон.PNG
КIДАЛОВА МАРИНА.jpg

Станіслав Сапожников
Доктор педагогічних наук, професор,
завідуючий кафедри

Елеонора Гершон
Спеціаліст першої категорії

Марина Кидалова
кандидат психологічних наук, викладач кафедри

Самодрин.PNG

Анатолій Самодрін
доктор педагогічних наук, доцент, професср кафедри

Аронова1.PNG
Овчаренко.PNG
ФЕСЕНКО ОКСАНА СЕРГIЇВНА_2.jpg

Римма Аронова
кандидат педагогічних 
наук,доцент кафедри

Олена Овчаренко
Кандидатка педагогічних наук

Оксана Фесенко
Кандидат педагогічних наук, викладач кафедри

Бакуліна Наталія Валеріївна.jpg

Наталя Бакуліна
Кандидатка педагогічних наук

Бабич Светлана.PNG
Базилевская.PNG

Світлана Бабич
кандидатка
психологічних 
наук

Оксана Базилевская
кандидатка
педагогічних 
наук

Баркова.PNG

Дар'я Баркова
Спеціалістка II категорії

Колінець.jpg

Ганна Колінец
Кандидатка психологічних наук, доцент

Шиман Олександра Іванівна.jpg

Олександра Шиман
Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри

КИСЛИЦЬКА СВIТЛАНА ЛЕОНIДIВНА.jpg

Світлана Кислицька
Спеціаліст вищої категорії, викладач кафедри

ОЛIЙНИК IРИНА МИКОЛАЇВНА.jpg
ПРЯДКО НАТАЛIЯ ВАСИЛIВНА_1.jpg

Ірина Олійник
Кандидат педагогічних наук, викладач кафедри

Наталя Прядко
Спеціаліст, викладач кафедри

РЄЗНIКОВА НАДIЯ ЮРIЇВНА.jpg

Надія Рєзнікова
Спеціаліст, викладач кафедри

СУЩЕНКО ЛАРИСА.jpg

Лариса Сущенко
Доктор педагогічних наук, професор кафедри

Ярошко Микола Миколайович.jpg

Микола Ярошко
Кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри

ШУЛЬГА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА.jpg

Людмила Шульга
Кандидат педагогічних наук, викладач кафедри