Кафедра педагогіки та психології

  Основним завданням кафедри педагогіки і психології є організаційне, педагогічне, методичне та наукове забезпечення реалізації підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти за освітньо-професійними програмами Початкова освіта (спеціальність 013 Початкова освіта) і Психологія (спеціальність 053 Психологія), а також першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта (спеціальність 012 Дошкільна освіта).

  Навчання на кафедрі готує здобувачів вищої освіти до виконання професійних завдань у галузі дошкільної та початкової освіти і психології, а також науково-дослідної діяльності в галузі педагогіки і психології, до проєктування, організації, реалізації та оцінки результатів професійної діяльності та наукового дослідження в галузі дошкільної, початкової освіти та психології на підставі сучасних методів науки із застосуванням інформаційних та інноваційних технологій; до організації взаємодії з колегами, з соціальними партнерами, зокрема й іноземними, до пошуку нових соціальних партнерів. Здобувачі повинні навчитися використовувати наявні можливості середовища і проектувати нові для виконання професійних і науково-дослідних завдань; опановувати шляхи професійної та особистісної самоосвіти, проектувати подальший освітній маршрут і професійну карʼєру, участь у дослідно-експериментальній роботі.

  На базі кафедри педагогіки і психології проводяться лекції в соціально-освітньому проєкті «Університет батьківського освіти».

 

Основні дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра 

 

Психологія (загальна)

Психологія дитяча

Психосоматика

Педагогіка

Психологічна діагностика

Психологія дитячої творчості

Педагогічна творчість

Методика викладання психології

Диференційна психологія

Експериментальна психологія

Вікова психологія

Педагогічна психологія

Соціальна психологія

Порівняльна психологія

Методологічні і теоретичні проблеми психології

Психологія спорту

Психологія управління

Основи психологічного консультування

Психологія кризових станів

Теорія і методика музичного виховання

 

 

Психологія особистості

Нейропсихологія

Етнопсихологія

Психологія творчої діяльності

Основи психотерапії

Гендерна психологія

Психологія кадрової діяльності

Психологія девіантної поведінки

Основи інклюзивного навчання

Вікова психологія

Основи психодіагностики

Загальні основи педагогіки

Теорія і методика виховання

Дидактика

Педагогічні технології в початковій школі

Школознавство

Історія педагогіки

Основи педагогічної творчості

Основи педагогічних досліджень

Інклюзивна освіта

 

Серед 15 осіб науково-педагогічного колективу

– 5 професорів, доцентів

– 5 кандидатів наук

– 2 викладачі вищої категорії, викладач-методист

– 1 викладач I категорії

– 2 викладачі II категорії

Сапожников.PNG
Аронова1.PNG
КIДАЛОВА МАРИНА.jpg

Станіслав Сапожников
Доктор педагогічних наук, професор,
завідуючий кафедри

Марина Кидалова
кандидат психологічних наук, викладач кафедри

Римма Аронова
кандидат педагогічних 
наук,доцент кафедри

Самодрин.PNG

Анатолій Самодрін
доктор педагогічних наук, доцент, професср кафедри

Колінець.jpg
Базилевская.PNG

Оксана Базилевская
кандидатка
педагогічних 
наук

Ганна Колінец
Кандидатка психологічних наук, доцент

Баркова.PNG

Дар'я Баркова
Спеціалістка II категорії

Бакуліна Наталія Валеріївна.jpg

Наталя Бакуліна
Кандидатка педагогічних наук

Ярошко Микола Миколайович.jpg

Микола Ярошко
Кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри