Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана»
(International Humanitarian pedagogical Institute «Beit-Hana»; 

 

ВІЗІЯ: інституту полягає у формуванні умов забезпечення особистісного цілепокладання проєктнокультурної колективно-розподіленої діяльності при посередництві освіти – цілепокладальницької щодо процесів глобалізації і регіоналізації на планеті й Україні; у формуванні професійної компетентності майбутніх  фахівців  відповідно до вимог реальних роботодавців та стейкхолдерів,  здійсненні умов профільно-професійної підготовки та сприянні працевлаштуванню випускників, неперервної профконсультаційної  підтримки  у  кар’єрному зростанні педагога і психолога як фахівця ХХІ століття.

МІСІЯ інституту полягає в подальшому удосконаленні людини, забезпеченні умов і механізмів сучасній школі якнайповніше виявляти і примножувати культурний потенціал суспільства, вдосконалюючи механізми організації персоніфікованої інтелектуальної еволюції, неперервно модернізуючи інструменти розкриття і самореалізації особистості у відповідності до індивідуальних можливостей та у співвідношенні з загальнолюдськими, світовими, вселенськими процесами; в подальшій розробці та вдосконаленні освітньо-професійних програм з напрямів (спеціальностей) підготовки висококваліфікованих діячів відповідно до вимог забезпечення якості освіти у європейському освітньому просторі та творенні майбутнього освіти через осягнення мудрості та дотримання кращих етнокультурних традицій.

► ЗАГАЛЬНІ ЦІННОСТІ ВНУТРІШНЬОЇ КУЛЬТУРИ:  

- людиноцентризм і толерантність на гуманістичній основі;

- демократизм в поєднанні з освіченістю;

- науковість та  академічна доброчесність;

- лідерство, асоціативність та студентське самоврядування;

- інноваційний та креативний розвиток;

- вмотивованість творити добро усіх суб’єктів освітнього процесу;

-прозорість  та відкритість усіх процедур та  напрямів діяльності Інституту