Правила прийому до ГК МГПІ "Бейт-Хана"

(на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем фахового молодшого бакалавра)

Правила прийому в ГК МГПІ - 2020 р