Правила прийому до МГПІ "Бейт-Хана"

(на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем фахового молодшого бакалавра)