Доступ до публічної інформації

Вищий навчальний заклад "Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут" Бейт-Хана "(ЗВО МГПІ" Бейт-Хана ") надає публічну інформацію Керуюча Законом України« Про доступ до публічної інформації »та Указом Президента України« Питання забезпечення органами віконавчої власти доступу до публічної інформації ».

Надання публічної інформації у ЗВО МГПІ "Бейт-Хана" Здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Согласно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-Якими засоби та на будь-якіх носіях інформація, что булу получил або Створена в процесі Виконання суб'єктами Владніл повноважень своих обов'язків, передбачення чіннім законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів єктів Владніл повноважень.

Запит від особи на Отримання информации подається у довільній форме. При цьом обов'язково необходимо вказаті:

1. Ім'я та прізвище запітувача, поштовий адресою або адресою Електронної пошта, а такоже номер телефону;
2.
  Опис информации, якові запітувач Хотів би отріматі (вид, Назву, реквізити чи Зміст документа, относительно которого Зроблено запит);
3.
  Підпис и дату.

З метою Спрощення процедури оформлення письмовий Запитів на інформацію особа может подаваті запит Шляхом Заповнення відповідніх форм Запитів на інформацію:

- від фізичної особи (зразок) ;

- від юридичної особи (зразок) ;

- від об'єднань громадян (зразок) ;

- форма для Подання інформаційного запиту у Електрон віді (зразок) .

Поштова адреса  ЗВО МГПІ "Бейт-Хана"  для Подання інформаційного запиту:

м. Дніпро, пл. Успенська, 5Д, 49044, відповідальній особі по вопросам Запитів на інформацію (на конверті вказуваті Публічна інформація);


телефон: (056) 717-70-34; факс: (056) 717-70-36;
електрона пошта: office@bethna.org.ua

Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у  ЗВО МГПІ "Бейт-Хана".