Сведения из Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины (ЕДРПОУ)

Положення про центр допрофесійної підготовки приватної установи 

 "ВНЗ "МГПІ" Бейт Хана "

Положення про порядок дотримання академічної доброчесності у приватній установі  "ВНЗ "МГПІ "Бейт-Хана"

Положення про академічну мобільність студентів,наукових,науково-педагогічних та педагогічних працівників приватної установи

"ВНЗ "МГПІ "Бейт -Хана"

Положення про бібліотеку у приватній установі "ВНЗ "МГПІ "Бейт -Хана"

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у приватній установі "ВНЗ "МГПІ "Бейт-Хана"

Положення про порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників приватної установи "Вищий навчальний заклад"МГПІ "Бейт-Хана"

Положення про організацію освітнього процесу у приватній установі "ВНЗ "МГПІ "Бейт -Хана"

Положення про порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором у приватній утсанові "ВНЗ "МГПІ "Бейт-Хана"

Положення про організацію практичної підготовки студентів приватної установи "ВНЗ "МГПІ "Бейт-Хана"

Положення про систему студентського самоврядування у приватній установі "ВНЗ "МГПІ "Бейт-Хана"

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності приватної установи "ВНЗ"МГПІ "Бейт-Хана"

Наскрізна програма

Практичної підготовки студентів магістерського рівня вищої освіти зі спеціальності 013 "Початкова освіта"

Освітньо-професійна програма , другий (магістерський ) рівень

Освітньо-професійна програма , другий (магістерський ) рівень

Освітньо-професійна програма , другий (магістерський ) рівень

Освітньо-професійна програма , другий (магістерський ) рівень

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

Ми на зв'язку

Адреса

© 2017 Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут "Бейт-Хана"

Телефон: +38 (056) 717-70-34 

Email: office@bethana.org.ua

Пл. Успенська, 5, м. Дніпро, 49000, Україна