1. ОСВІТНЯ  ДІЯЛЬНІСТЬ В ЦІЛОМУ

До складу нашого вищого учбового закладу входять ліцей, коледж і інститут. В даний час в інституті проводиться професійна підготовка за такими спеціальностями – «Початкова освіта», «Дошкільна освіта», «Психологія», «Економіка». Дані спеціальності акредитовані  в Міністерстві освіти і науки України по рівнях молодшого фахівця і бакалавра, що надає випускникам право на здобуття  дипломів державного зразка.

2.  ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ  КОМПОНЕНТ ООСВІТНЬО -ПРОФЕСІЙНОЇ  ПРОГРАМИ

Найважливішої складової підготовки фахівців в МГПІ «Бейт-Хана», що забезпечує її унікальність, є вибірковий освітній компонент, заснований на вивченні іудаїки. Етнокультурний компонент включає вивчення дисциплін, які допоможуть майбутнім педагогам успішно працювати в системі єврейського утворення України і країн СНД (сучасний літературний іврит, історія і традиції єврейського народу, класичні єврейські тексти, єврейська література), а також зроблять випускників вузу успішними в різних сферах діяльності в інфраструктурі єврейських общин (іврит ділових документів, економічна історія єврейських громад України, художня культура і образотворче мистецтво єврейського народу). 

3.  НОВІ НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОЇ ПОСЛУГИ В ІНСТИТУТІ

В 2018 році в МГПІ «Бейт-Хана» була отримана ліцензія Міністерства освіти і науки України на підготовку магістрів по напрямах «Початкова освіта» і «Психологія». Створена кадрова, науково-методична і матеріальна основа підготовки таких фахівців, створені профільні кафедри, обладнані відповідні аудиторії, придбані нові підручники і посібники.

Інститут знаходиться в безперервному розвитку, удосконалюючи якість освітніх послуг і розширюючи спектр спеціальностей. В майбутньому навчальному році планується відкриття нової спеціальності. 

4.  ЗАРУБІЖНА  СПІВПРАЦЯ

Мовну практику і стажировку по лінгвокраєведенню студенти «Бейт-Хана» проходять в Ізраїлі на базі педагогічного вищого навчального закладу «Орот Ісраель-коледж – Елькана». Цей заклад готує спеціалістів в області гуманітарного знання, при широкому спектрі спеціальностей: класичних єврейських текстів – Тора, Танах, філософія іудаізм, іноземні мови, літературоведення, PR и ЗМІ, історія і географія Ізраілю, математика, дошкільна педагогіка, початкова, загальна ,середня і коректувальна  освіта.

Нещодавно «ОРОТ-Ісраель-Елькана» став першим релігійним коледжем в Ізраїлі, який підтвердив відкриття магістерських програм по вивченню ТАНАха, філології, консалтингу і освітнього менеджменту (управління у сфері освіти).  «ОРОТ-Ісраель-Елькана» і МГПІ «Бейт-Хана» зв'язує багатолітнє партнерство. Ректор коледжу, доктор філософії, професор рав Нерія Готель є частим гостем інституту «Бейт-Хана». Такі зустрічі дають можливість професійного спілкування, обміну коштовним досвідом ,служать стимул-реакцією, зростання і розвитку нашого молодого вузу.
 

 

5.  ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ В МГПІ «БЕЙТ-ХАНА»

Сильні сторони освітньої послуги в МГПІ "Бейт-Хана"  – це сучасний рівень освіти і можливості особового зростання; унікальний етнокультурний компонент освітньо-професійної програми;  грунтовна підготовка по івриту, російському, українському, англійському мовам; гранти на здобування повної вищої освіти; практика і стажування за кордоном (Польща, Ізраїль); гарантоване працевлаштування в інфраструктурі єврейських громад .