Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана» відкрито в 1995 році. За більш ніж 25-річну історію МГПІ «Бейт-Хана» підготував близько 800 вихователів дошкільних закладів, учителів початкової освіти, психологів, які працюють у 127 єврейських школах і дитячих садках 67 міст країн ближнього зарубіжжя, а також у країнах далекого зарубіжжя (Європи, Ізраїлю, США, Канади, Австралії).

 

    «Бейт-Хана» – єдиний в Україні виш, у якому студенти мають змогу вивчати іврит, історію та традиції єврейського народу, а після завершення навчання викладати ці предмети в школах і дитячих садках з вивченням івриту, історії та традицій єврейсього народу.

 

    У МГПІ «Бейт-Хана» створено унікальне середовище для здобуття якісної професійної освіти (за кваліфікаціями «бакалавр з дошкільної освіти», «бакалавр з початкової освіти», «бакалавр з психології», «магістр початкової освіти», «магістр психології») за участю міжнародного партнера – педагогічного коледжу «Орот Ісраєль» (м. Елькана, Ізраїль). 

Бачення, місія, стратегія

 

► ВІЗІЯ інституту полягає у формуванні умов для забезпечення особистісного цілепокладання проєктнокультурної колективно-розподільної діяльності за посередництва освіти – цілепокладальної щодо процесів глобалізації і регіоналізації на планеті і в Україні; у формуванні професійної компетентності майбутніх фахівців відповідно до вимог реальних роботодавців та стейкхолдерів; у забезпеченні умов профільно-професійної підготовки та у сприянні працевлаштуванню випускників, неперервній професійно-консультаційній підтримці їх у кар’єрному зростанні педагога і психолога як фахівця ХХІ століття.

 

► МІСІЯ інституту – подальший розвиток людини, удосконалення механізмів організації персоніфікованої інтелектуальної еволюції, неперервна модернізація інструментів розкриття і самореалізації особистості відповідно до індивідуальних можливостей та у співвідношенні з загальнолюдськими, світовими, уселенськими процесами; створення сприятливих умов та ефективних механізмів для сучасних закладів освіти з метою якнайповнішого виявлення і примноження культурного потенціалу суспільства; розроблення та вдосконалення освітньо-професійних програм з напрямів (спеціальностей) підготовки висококваліфікованих спеціалістів відповідно до вимог забезпечення якості освіти в європейському освітньому просторі та творення майбутнього освіти через осягнення мудрості і дотримання кращих етнокультурних традицій.

 

►СТРАТЕГІЯ

 

 ЗАГАЛЬНІ ЦІННОСТІ ВНУТРІШНЬОЇ КУЛЬТУРИ ІНСТИТУТУ:

–      людиноцентризм і толерантність на гуманістичній основі;

–      демократизм, поєднаний з освіченістю;

–      науковість та академічна доброчесність;

–      лідерство, асоціативність та студентське самоврядування;

–      інноваційний та креативний розвиток;

–      мотивованість усіх суб’єктів освітнього процесу творити добро;

–      прозорість та відкритість усіх процедур та напрямів діяльності Інституту.

     Майже від початку  бойових дій в Україні МГПІ «Бейт-Хана»  приєднався до благодійної діяльності Федерації єврейських громад України.  Допомога з евакуацією   цивільного населення з  місць бойових дій, видача гуманітарної допомоги тим, хто   опинився у скрутному становищі, забезпечення ліками першої необхідності, надання екстреної психологічної допомоги   стало   пріоритетним завданням для  тимчасово створеного  підрозділу  інституту – колл-центру, до складу якого увійшли ректор, викладачі і працівники інституту.  Об’єднані гаслом ФЕГ України «Доброчинність несе спасіння», ми пишаємось тим, що наш  МГПІ «Бейт-Хана»  причетний до справи надання  гуманітарної допомоги всім постраждалим від війни в Україні!

     Віримо в Перемогу!

5 НАЙВАЖЛИВІШИХ ФАКТІВ ПРО ІНСТИТУТ 

1. ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

Організаційно наш заклад складає фаховий коледж та інститут. Сьогодні в інституті проводиться професійна підготовка за такими спеціальностями:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

013 «Початкова освіта»;

012 «Дошкільна освіта»;

053 «Психологія»;

054 «Економіка».

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

013 «Початкова освіта»;

053 «Психологія».

Освітні програми першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти пропонують студентам блоки освітніх компонент вільного вибору: «Інклюзивна освіта», «Інформаційно-комунікаційні технології в професійній діяльності педагога і психолога», спрямовані на формування споріднених компетенцій.

Названі спеціальності акредитовано Міністерством освіти і науки України за рівнями бакалавра і магістра, що забезпечує випускникам право на отримання дипломів державного зразка.

В умовах пандемії COVID-19 у МГПІ «Бейт-Хана» активно впроваджуються дистанційні форми навчання.

 

2. ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Найважливішим складником підготовки фахівців у МГПІ «Бейт-Хана», що визначає її унікальність, є вибірковий освітній компонент, ґрунтований на вивченні юдаїки. Етнокультурний компонент передбачає вивчення дисциплін, які допоможуть майбутнім педагогам успішно працювати в системі єврейських громад України і країн СНД (сучасний літературний іврит, історія і традиції єврейського народу, класичні єврейські тексти, єврейська література), а також зроблять випускників вишу успішними в різних сферах діяльності в інфраструктурі єврейських громад (іврит ділових документів, економічна історія єврейських громад України, художня культура і образотворче мистецтво єврейського народу).

 

3. НОВІ НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В ІНСТИТУТІ

У 2018 році МГПІ «Бейт-Хана» отримав ліцензію Міністерства освіти і науки України на підготовку магістрів за напрямами «Початкова освіта» і «Психологія». Створено кадрове, науково-методичне і матеріальне підґрунтя підготовки таких фахівців, утворено профільні кафедри, обладнано відповідні аудиторії, придбано нові підручники і посібники.

Інститут постіно розвивається, удосконалюючи якість освітніх послуг і розширюючи спектр спеціальностей. У майбутньому навчальному році планується відкриття нової спеціальності.

 

4. ЗАРУБІЖНА СПІВПРАЦЯ

Мовну практику і стажування з лінгвокраєзнавства студенти «Бейт-Хани» проходять в Ізраїлі на базі педагогічного вищого навчального закладу «Орот Ісраєль» (м. Елькана, Ізраїль). Цей заклад випускає спеціалістів у галузі гуманітарного знання, готуючи їх за широким спектром спеціальностей: класичні єврейські тексти – Тора, Танах та інші, філософія юдаїзму, іноземні мови, літературознавство, PR та ЗМІ, історія й географія Ізраїлю, математика, дошкільна педагогіка, початкова, загальна, середня й корекційна освіта. Нещодавно «Орот Ісраєль» став першим коледжем в Ізраїлі, який підтвердив відкриття магістерських програм з вивчення Танахи, філології, консалтингу і освітнього менеджменту.

«Орот Ісраєль» і МГПІ «Бейт-Хана» повʼязує багатолітнє партнерство. Ректор коледжу, доктор філософії, професор, рабин Нерія Готель є частим гостем в інституті. Такі зустрічі сприяють дають можливість професійного спілкування, сприяють обміну безцінним досвідом, служать стимулом для зростання і розвитку нашого молодого вишу.

Додатково студентам пропонується участь у спільній програмі «Учитель діаспори» МГПІ «Бейт-Хана» і коледжу «Орот Ісраєль», після закінчення якої здобувачі освіти отримують подвійний сертифікат про кваліфікацію «Учитель Діаспори».

 

5. ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ В МГПІ «БЕЙТ-ХАНА»

 

Сильні сторони освітніх послуг у МГПІ «Бейт-Хана» – якісна професійна підготовка; можливості особистісного зростання; формування лідерських якостей та комплексу soft skills; сучасний рівень освіти і матеріально-технічної бази; комфортне проживання; унікальний етнокультурний компонент освітньо-професійних програм; ґрунтовна підготовка з івриту, російської, української та англійської мов; гранти на здобуття вищої освіти; практика і стажування за кордоном (Польща, Ізраїль); гарантоване працевлаштування в інфраструктурі єврейських громад.

Адміністрація інститута

Рабин
Меїр Цві Стамблер

Президент інституту

изображение_viber_2021-09-30_17-48-26-188.jpg
Римма Семенівна
Аронова

Ректор інституту

%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%
Самодрин.PNG
Самодрин
Анатолій Петрович

Проректор з науки

Федоренко.jpg
Даріна Коротенко
 
 
 
 
Марина Віталіївна
Мухіна 
Федоренко Ірина Валентинівна

Проректор з

виховної роботи

Директорка гуманітарного коледжу, проректор з навчальної роботи

Директорка гуманітарного профільного ліцею