Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана» заснований в 1995 році. За 25 років діяльності в МГПІ «Бейт-Хана» підготовлено понад 800 вихователів дошкільних установ, вчителів початкової освіти, психологів які працюють в системі освіти України, Європи, США, Ізраїлю.

 

    «Бейт-Хана» є єдиним в Україні вузом в якому студенти мають можливість вивчати іврит, історію і традиції єврейського народу і по закінченню навчання викладати ці предмети в школах і дитячих садах з вивченням івриту, історії та традицій єврейського народу.

 

    У МГПИ «Бейт-Хана» створена унікальне середовище для отримання якісної професійної освіти, за участю міжнародного партнера - педагогічного коледжу "Орот Ісраель" (м Елькана, Ізраїль)  

Бачення, місія, стратегія

 

► ВІЗІЯ: інституту полягає в формуванні умов забезпечення особистісного цілепокладання проектнокультурноі колективно-розподіленої діяльності за посередництва освіти - цілепокладальніцькоі щодо процесів глобалізації та регіоналізації на планеті і України; у формуванні професійної компетентності майбутніх фахівців відповідно до вимог реальних роботодавців і стейкхолдерів, здійсненні умов профільно-професійної підготовки та сприяння працевлаштуванню випускників, безперервно профконсультаційних підтримки в зростанні педагога і психолога як фахівця XXI століття.

 

► МІСІЯ інституту полягає в подальшому вдосконаленні людини, забезпеченні умов і механізмів школі повно виявляти і примножувати культурний потенціал суспільства, вдосконалюючи механізми організації персоніфікованої інтелектуальної еволюції, безперервно модернізуючи інструменти розкриття і самореалізації особистості відповідно до індивідуальних можливостей і в співвідношенні з загальнолюдськими, світовими, вселенськими процесами; в подальшій розробці та вдосконаленні освітньо-професійних програм з напрямів (спеціальностей) підготовки висококваліфікованих діячів відповідно до вимог забезпечення якості освіти в європейському освітньому просторі і створенні майбутнього освіти через осягнення мудрості і дотримання найкращих етнокультурних традицій.

 

ЗАГАЛЬНІ ЦІННОСТІ ВНУТРІШНЬОЇ КУЛЬТУРИ:

- людиноцентризм і толерантність на гуманістичній основі;

- демократизм в поєднанні з освіченістю;

- науковість і академічна чеснота;

- лідерство, асоціативність і студентське самоврядування;

- інноваційний і креативний розвиток;

- вмотивованість творити добро всіх суб'єктів освітнього процесу;

-Прозорість і відкритість всіх процедур і напрямків діяльності Інституту

5 ВАЖЛИВИХ ФАКТІВ ПРО ІНСТИТУТ 

1. ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

 

До складу нашого  закладу вищої освіти входить професіональний коледж та інститут. На даний час в інституті здійснюється підготовка за такими рівнями вищої освіти та спеціальностями:

 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

013 «Початкова освіта», 012 «Дошкільна освіта», 053 «Психологія», 054 «Економіка»

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

013 «Початкова освіта», 053 «Психологія»

 

Освітні програми першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти пропонують студентам блоки освітніх компонент вільного вибору спрямовані на формування споріднених компетенцій: "Інклюзивна освіта", "Інформаційно-комунікаційні технології в професійній діяльності педагога і психолога".

 

 

 

2. ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

 

Найважливішою складовою підготовки фахівців в МГПІ «Бейт-Хана», що забезпечує її унікальність, є блоки освітніх компонент вільного вибору студента до яких входять дисципліни етнокультурного компонента засновані на вивченні юдаїки: сучасний літературний іврит, історія і традиції єврейського народу, класичні єврейські тексти, єврейська література.

 

 

 

3. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 

Мовну практику і стажування за лінгвокраїноведення студенти «Бейт-Хани» проходять на базі педагогічного коледжу "Орот Ісраель" (м Елькана, Ізраїль). Додатково студентам пропонується участь у спільній програмі МГПІ "Бейт-Хана" і коледжу "Орот Ісраель" "Учитель діаспори" по закінченню якої, студенти отримують подвійний сертифікат з кваліфікацією "Учитель Діаспори". «Орот Ісраель» і МГПІ «Бейт-Хана» пов'язує багаторічне партнерство. Ректор коледжу, доктор філософії, професор рав Нерія Готель є частим гостем інституту «Бейт-Хана». Такі зустрічі дають можливість професійного спілкування, обміну цінним досвідом, служать стимулом зростання.

 

 

4. ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ В МГПІ «БЕЙТ-ХАНА»

 

Сильні сторони освітніх програм МГПИ "Бейт-Хана" - це якісна професійна підготовка, формування лідерських якостей; гранти на отримання повної вищої освіти; практика і стажування за кордоном (Польща, Ізраїль); гарантоване працевлаштування, комфортне проживання.

Адміністрація інститута

Рабин
Меїр Цві Стамблер

Президент інституту

Ребецн
Сара Стамблер
Римма Семенівна
Аронова

Ректор інституту

Марина Віталіївна
Мухіна 
Аліна Олександрівна Теплицька

Проректор з економіки

Федоренко Ірина Валентинівна

Проректор з

виховної роботи

Директорка гуманітарного коледжу, проректор з навчальної роботи

Директорка гуманітарного профільного ліцею

Самодрин
Анатолій Петрович

Проректор з науки

 
 
 
 
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

Ми на зв'язку

Адреса

© 2017 Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут "Бейт-Хана"

Телефон: +38 (056) 717-70-34 

Email: office@bethana.org.ua

Пл. Успенська, 5, м. Дніпро, 49000, Україна