Правила прийому до ВНЗ МГПІ "Бейт-Хана"
для іноземних громадян та осіб без громадянства