Основна інформація про соціально-освітній проект "Университет батьківської освіти"

"Університет батьківської освіти"(далі Університет) - це соціальний, освітній проект "Міжнародного гуманітарно-педагогічного інститута "Бейт-Хана" (далі Інститут).

Проект зорієнтовано на громадян м.Дніпро, які припинили трудову діяльність або прагнуть до отримання додаткової неформальної освіти. Вікові або соціальні обмеження відсутні. 

Місія Університету: сприяння збереженню соціальної, інтелектуальної та психологічної активності особистості шляхом задоволення її освітніх, пізнавальних та особистих потреб у саморозвитку та самореалізації.

Візія: Університет - є цілісним, фундаментальним соціальним освітнім проектом, де у процесі неформальної освіти людина може долучитися до таємниці наукових знань та скарбу духовності.

Цінності: особистість, суспільство, толерантність, мудрість, громадська та національна ідентичність, духовність, відповідальний професіоналізм. 

Університет забезпечено людськими, інформаційними та матеріально-технічними ресурсами. До викладання в Університеті залучаються провідні науково-педагогічні працівники Інституту та інші активні професіонали. Інформаційну підтримку слухачів забезпечує бібліотека Інституту. Заняття проводяться в аудиторіях інституту з використанням сучасних мультимедійних та технічних засобів навчання.

Програма Університету представлена різними галузями, зокрема педагогіка, психологія, філософія, юдаїка.

У ході занять лекторами використовуються такі інтерактивні форми і методи навчання, як лекції-бесіди, дискусії, майстер-класи, тренінги, робота в групах та інші.

Слухачі Університету мають змогу відвідувати науково-пракичні конференції, які проходять на базі Інституту або інші відкриті поза аудиторні заходи.

Заняття проводяться 1 раз в місяць, у неділю, за окремим розкладом.

По закінченню циклу навчання слухачі отримують Сертифікат.

Фотозвіт. Початок занять 17 листопада 2019року. 

Фотозвіт університета батьківської освіти 2018-2019рр.